Welkom bij SOFIBO Afdrukken E-mail


Sofibo is een erkend sociaal secretariaat. Deze erkenning houdt in dat Sofibo voor de klanten-werkgevers kan optreden als gevolmachtigde en de meeste sociaal-administratieve formaliteiten rechtstreeks kunnen verlopen via het secretariaat.

 

U W  P A R T N E R  V O O R

  • Efficiënte loonverwerking
  • Nauwgezette loonadministratie
  • Gespecialiseerd sociaal-juridisch advies
  • Professionele en gepersonaliseerde dienstverlening
  • Deskundige begeleiding
  • Onafhankelijke aanpak
  • Aangename ontvangst
  • Bedrijfsvriendelijk klimaat
  • Alle professionele sectoren

40 JAAR ERVARING TEN DIENSTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

 


 

 

Copyright © 2006 Sofibo - Webtechnologie .::. ECX BVBA.