Sofibo is een erkend sociaal secretariaat.

Deze erkenning houdt in dat Sofibo voor de klanten-werkgevers kan optreden als gevolmachtigde en de meeste sociaal-administratieve formaliteiten rechtstreeks kunnen verlopen via het secretariaat.